12.04.2024

Realizovan akreditovan program obuke „Povremeni porodični smeštaj“


U okviru UN programa „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ Asocijacija centara za porodični smeštaj i usvojenje realizuje projekat „Unapređenje dostupnosti i kvaliteta porodičnog smeštaja“. Tokom perioda realizacije projekta u naredne dve godine planiran je niz aktivnosti, a pre svega obuke profesionalaca iz centara za porodični smeštaj i usvojenje i centara za socijalni rad o standardnom, ali i drugih oblicima hraniteljstva (urgentno hraniteljstvo, povremeni porodični smeštaj, hraniteljstvo uz intenzivnu podršku), kao i podrška za obuku hranitelja na lokalnom nivou. Projektom je obuhvaćeno 18 prioritetnih JLS koje su izabrane na osnovu preporuka Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i to: predstavnici centara za porodični smeštaj i usvojenje iz: Niša, Kragujevca, Ćuprije i Miloševca i predstavnici centara za socijalni rad iz sledećih opština/gradova: Pirot, Leskovac, Smederevo, Požarevac, Kraljevo, Čačak, Kruševac, Zaječar, Bor, Jagodina, Valjevo, Loznica, Šabac, Užice. U okviru projekta realizovan je akreditovan program obuke „Povremeni porodični smeštaj“ za 20 profesionalaca iz navedenih 18 prioritetnih JLS. Obuka je trajala dva dana i održana je 10-11.04.2024. godine u Hotelu „Kragujevac“ u Kragujevcu. Prisustvovali su profesionalci iz 18 navedenih opština i za prisustvo su  ostvarili pravo na 15 aktivnih bodova potrebnih za obnovu licence.
FOTO