18.04.2023

SARADNJA SA DEPARTMANOM ZA PEDAGOGIJU FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU


U periodu od 06.04.-12.04.2023. godine u prostorijama CPSU Novi Sad realizovana je strudentska praksa studentkinja četvrte godine OAS Pedagogije. Ispred Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad,  pedagoškinje Aleksandra Stepanov, savetnica za hraniteljstvo i Aleksandra Graoroska  saradnica na stručnom osposobljavanju upoznale su studentkinje sa radom pedagoga u Centru za porodični smeštaj i usvojenje. Kroz predavanja i interaktivne radionice studentkinje su dobile priliku da pored teorijskog znanja koje su stekle tokom studija upoznaju se i sa stručnom praksom u pružanju usluge porodičnog smeštaja dece i mladih i mestom koje ova usluga  ima u sistemu socijalne zaštite.
FOTO