MINIMALNI STANDARDI


Standardi zaštite deteta u hraniteljskoj porodici
(preuzeto iz Pravilnika o hraniteljstvu)


1) Uslovi u pogledu prostora i opreme u hraniteljskoj porodici

Stambeni prostor i oprema u hraniteljskoj porodici treba da odgovara prosečnoj opremljenosti stana porodice prema broju članova domaćinstva.

Stambeni prostor za dete na hraniteljstvu treba da omogućava zajednički život s detetom kao članom hraniteljske porodice.
Struktura i površina stambenog prostora treba da zadovoljava potrebe svih članova porodice u pogledu adekvatnog prostora za dnevni boravak, za spavanje, za kuhinju i ručavanje i kupatilo.

Stambeni prostor hraniteljske porodice treba da ispunjava sledeće uslove:

1) da je u naseljenom mestu gde su razvijene saobraćajne i druge veze i komunikacije;
2) da je priključen na električnu i telefonsku mrežu;
3) da je priključen na javnu vodovodnu mrežu, odnosno da je obezbeđeno snabdevanje higijenski ispravnom tekućom vodom;
4) da je priključen na javnu kanalizacionu mrežu ili propisno izgrađenu septičku jamu;
5) da je obezbeđeno grejanje.

Prostor za dete na hraniteljstvu treba da ispunjava sledeće uslove:

1) da ima posebnu sobu ili zajednički koristi sobu sa detetom istog pola, koja ima najmanje 6 m2 površine po detetu;
2) da ima poseban ležaj za spavanje deteta, dužine od 150–200 cm, širine 70–90 cm i visine 40–60 cm, a razmak između ležaja mora biti najmanje 70 cm, odnosno, za dete do tri godine dečji krevetac;
3) ležaj mora imati najmanje dve garniture posteljine, jastuk i dva ćebeta;
4) da ima poseban radni sto i stolicu, posebne police za odlaganje školskog pribora i poseban ormar za odlaganje garderobe i obuće i ogledalo;
5) da ima kolica za bebe za dete uzrasta do godinu dana;
6) soba za boravak deteta mora imati grejno telo za celodnevno zagrevanje prostora;
7) da je prostor za dete sa invaliditetom prilagođen njegovim potrebama u pogledu prilaza, ležaja, opreme, pomagala i drugo;
8) soba u kojoj boravi dete treba da bude opremljena i oplemenjena u skladu sa njegovim uzrastom, specifičnim potrebama i interesovanjima deteta, uz njegovo aktivno učešće u njenom opremanju.


2) Uslovi u pogledu zadovoljavanja zdravstvenih i razvojnih potreba deteta

Ishrana deteta

Hraniteljska porodica je dužna da detetu na hraniteljstvu obezbedi ishranu u skladu sa principima zdrave ishrane, zavisno od njegovog uzrasta i zdravstvenog stanja, i to:
1) za dete do jedne godine šest obroka dnevno;
2) za dete uzrasta iznad jedne godine pet obroka dnevno (doručak, ručak, večera i dve užine).

Hraniteljska porodica je dužna da obezbedi raznovrsnu ishranu u količini i kvalitetu neophodnim za zdrav razvoj deteta.

Zdravlje deteta

Hraniteljska porodica je dužna da se stara o detetovom zdravlju i vodi brigu o njegovom zdravstvenom stanju tako što:
1) obezbeđuje redovno vakcinisanje deteta;
2) obezbeđuje redovne kontrole zdravlja deteta periodičnim pregledima kod odgovarajućeg lekara i stomatologa;
3) obezbeđuje redovne kontrole zdravlja deteta sa zdravstvenim problemima kod odgovarajućeg lekara specijaliste i odgovarajuće zdravstvene tretmane i rehabilitaciju;
4) obezbeđuje potrebne lekove za lečenje deteta i ortopedska pomagala;
5) obezbeđuje adekvatnu negu deteta za vreme bolesti.

Opremanje deteta odgovarajućom odećom i obućom

Hraniteljska porodica je dužna da redovno kupuje za dete odeću i obuću odgovarajućeg kvaliteta, u skladu sa uzrastom deteta, u neophodnim količinama i vrsti u skladu sa godišnjim dobom i potrebama deteta i uz učešće deteta u izboru odeće i obuće i poštovanje njegovog mišljenja.

Minimalni standardi odeće i obuće za dete na hraniteljstvu koje hranitelj kupuje za jednu godinu su:
1) dve pidžame;
2) donje rublje - po sedam komada;
3) sedam pari čarapa;
4) jedan par pantalona;
5) dve haljine;
6) jedan par letnjih pantalona;
7) šest letnjih bluza - majica;
8) dve letnje suknje;
9) jedan kaput (jakna) za zimu;
10) dva džempera;
11) jedna jakna za proleće;
12) kapa, šal, rukavice;
13) četiri peškira;
14) jedna trenerka;
15) jedne sobne patike - papuče;
16) jedne sportske patike;
17) jedne sandale;
18) jedne cipele;
19) jedne čizme.

Za dete uzrasta do godinu dana, vrsta obuće i odeće prilagođava se njegovom uzrastu.

Predmeti za ličnu upotrebu za dete na hraniteljstvu

Dete na hraniteljstvu treba da ima predmete za ličnu upotrebu - ličnu higijenu zuba i tela, u odgovarajućim količinama i u skladu sa uzrastom i polom.

O higijeni deteta stara se hranitelj i dete u skladu sa svojim uzrastom.

Dete na hraniteljstvu treba da ima sledeće predmete za ličnu upotrebu i higijenu:
1) pastu za zube;
2) četkicu za zube;
3) dezodorans;
4) sapun;
5) šampon za kosu;
6) šampon za kupanje;
7) kremu za lice;
8) higijenske uloške za devojčice;
9) kremu za cipele;
10) pribor za brijanje za dečake;
11) pribor za nokte;
12) češalj - četku za kosu.

Za dete uzrasta do godinu dana, vrsta predmeta za ličnu higijenu prilagođava se njegovom uzrastu.

Vaspitne i obrazovne potrebe deteta

Dete na hraniteljstvu, u skladu sa uzrastom, treba da ima sve neophodne uslove za zadovoljavanje vaspitnih i obrazovnih potreba, kao i potreba u oblasti kulturno-zabavnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Hranitelji su u obavezi da prate sklonosti i interesovanja deteta, podstiču njegov razvoj, kao i da redovno odlaze na roditeljske sastanke u vrtić, školu, klubove koje dete pohađa i obezbeđuju uslove u kući za druženje deteta sa vršnjacima i podsticanje socijalnog razvoja deteta.

1) U skladu sa uzrastom deteta hranitelj obezbeđuje:
1) adekvatne igračke;
2) udžbenike i školski pribor;
3) lektiru i druge knjige;
4) školsku torbu;
5) potrebne rekvizite za sportske i rekreativne aktivnosti;
6) instrumente i drugu opremu za razvoj talenata i interesovanja deteta;
7) ulaznice za kulturne i sportske manifestacije i razonodu deteta;
8) drugo, u skladu sa uzrastom i potrebama deteta.