O HRANITELJSTVU


Hraniteljstvo – porodični smeštaj je organizovani oblik zbrinjavanja dece koja iz različitih razloga ne mogu da žive u svojim biološkim porodicama i podrazumeva smeštaj u drugu porodicu. Porodica kao prirodno okruženje za rast i razvoj svakog deteta pruža sigurnost i osećaj pripadanja, stvara mogućnost da dete razvija svoje sposobnosti, usvaja znanja i veštine, priprema se za život u zajednici i osamostaljuje. Na žalost, postoje okolnosti kada je detetu uskraćena mogućnost da odrasta uz svoje biološke roditelje. Hraniteljstvo ovoj deci pruža mogućnost da odrastaju u porodičnom okruženju kao nezamenljivoj sredini za pravilan i skladan razvoj ličnosti.

Kome je namenjeno hraniteljstvo - porodični smeštaj?

Deci koja su doživela tragičan gubitak roditelja, koja su napuštena, zanemarena i zlostavljana od strane roditelja ili njihovi roditelji nisu u mogućnosti da im pruže adekvatnu brigu.

Koliko dugo deca ostaju na hraniteljstvu?

Hraniteljstvo je po svom karakteru privremeno. Zbrinjavanje može biti kratkoročno do razrešenja krizne situacije u prirodnoj porodici deteta ili na duži vremenski period do osamostaljivanja deteta.

Šta se očekuje od hranitelja

• Da obezbeđuju sigurno okruženje za dete kako u porodici tako i u širem okruženju;
• Da razumju potrebe deteta i da ga neguju, vaspitavaju i obrazuju;
• Da razumeju uticaj gubitka i prekida emocionalnih veza sa kojima je suočeno dete na njegov dalji razvoj i pružaju podršku detetu u prevladavanju gubitka;
• Da očuvaju identitet deteta (lični, porodični, verski) kroz podržavanje veza između deteta i njegove biološke porodice;
• Da omoguće detetu osposobljavanje za samostalni život;
• Da rade u partnerstvu sa stručnjacima, imaju veštine i poštuju pravila timskog rada;
• Da štite dete od zlostavljanja i zloupotrebe;

Hranitelji imaju prava na:

• sveobuhvatne informacije o svim pitanjima značajnim za staranje o detetu;
• odgovarajuću stručnu pomoć i podršku oko brige o detetu;
• da budu informisani o dužini boravka deteta i planovima za njegovu budućnost;
• da sa detetom ostavruju kontakte i nakon prestanka porodičnog smeštaja;
• realnu novčanu nadoknadu za troškove brige o detetu i svoj rad (naknada za rad obuhvata i uplaćene doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, a ostavruje se na osnovu potpisanog ugovora o hraniteljstvu od trenutka smeštaja deteta u porodicu);

Ko može da se bavi hraniteljstvom?

Porodica koja je otvorena i spremna da prihvati brigu o detetu bez roditeljskog staranja i da mu pruži ljubav, pažnju i toplinu porodičnog doma.
Neophodno je da je hraniteljska porodica u okviru propisane procedure stekla opštu podobnost za bavljenje hraniteljstvom i dobila odgovarajuću potvrdu Centra za socijalni rad.
Jedna prodica može da se stara o najviše troje dece na hraniteljstvu, odnosno dvoje ukoliko je reč o deci sa invaliditetom ili deci sa smetnjama u razvoju.