06.10.2021

Broj dece i mladih smeštenih u hraniteljske porodice


1080 dece i mladih smešteno je u hraniteljske porodice na teritoriji Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog upravnog okruga.

Ovde je grafički prikazana distribucija dece i mladih u sva tri upravna okruga. Rezultati su dobijeni na osnovu podataka iz zvaničnih evidencija centara za socijalni rad iz opština sa teritorije Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog okruga.