06.10.2021

Broj odraslih i starijih lica smeštenih u hraniteljske porodice


Trenutno je na teritoriji Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog okruga 122 odrasla ili starija lica smešteno u hraniteljske porodice.

Ovde je grafički prikazana distribucija porodica u sva tri upravna okruga. Rezultati su dobijeni na osnovu podataka iz zvanične evidencija centara za socijalni rad iz opština sa teritorije Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog okruga.