021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
21.07.2021

Sporazum o saradnji CPSU NS i Logopedsko-defektološkog centra LogoVox


20. jula 2021. direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, Ivana Koprivica i predstavnica LogoVox-a, Jelena Kovačić potpisale su  sporazum koji ima za cilj dugoročnu saradnju CPSU NS i Logopedsko-defektološkog centra LogoVox. Aktivnosti koje su planirane da se realizuju odnose se na pružanje logopedskih i defektoloških tretmana i neuropsihološko testiranje dece koja su smeštena u hraniteljske porodice, kao i obezbeđivanje programa podrške hraniteljima u segmentu kvaliteta staranja o deci, razvoju veština i načinima stimulacije razvoja kod dece.
Tim centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad se zahvaljuje Logopedsko-defektološkom centru LogoVox što su prepoznali potrebu i usmerili svoje resusrse na pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju koja su smeštena u hraniteljske porodice. Nadamo se uspešnoj i produktivnoj saradnji.
 
FOTOGALERIJA
Sporazum o saradnji CPSU NS i Logopedsko-defektološkog centra LogoVox