021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
26.04.2021

Članak saradnice centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad u stručnom časopisu “Aktuelnosti”


Članak saradnice Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, Teodore Hrnjaković “Povremeni porodični smeštaj”, objavljen je u januarskom izdanju stručnog časopisa Udružanja stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije „Aktuelnosti“.
Objavljen tekst se nalazi na 79. strani stručnog časopisa "Aktuelnosti"