021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
23.12.2020

Mobilna aplikacija "Klikom do podrške"


 Mobilna aplikacija "Klikom do podrške" namenjena je mladima iz hraniteljskih porodica koji se pripremaju za osamostaljivanje. Aplikacija pruža korisne savete o tome kako da mladi izađu na kraj sa administracijom, pronađu posao, obezbede mesto stanovanja, rukuju novcem i razvijaju druge veštine potrebne za samostalan život, kao i da se uključe u programe podrške i još mnogo toga. Aplikacija je razvijena u sklopu projekta koji je realizovao CPSU KG "Međusektorska sigurnosna mreža za aktivno uključivanje mladih u hraniteljskim porodicama". Projekat je deo grant šeme - Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih.
Aplikaciju možete pronaći na priloženom linku:  Klikomdopodrške