021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
19.03.2020

Obaveštenje za hraniteljske porodice


U skladu sa instrukcijama resornog ministarstva i pokrajinskog sekretarijata, a radi sprečavanja širenja bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2, hranitelji sa teritorije koju pokriva Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad obaveštavaju se:1. Da je potrebno da obezbede za sebe i decu na porodičnom smeštaju dovoljan broj zaštitnih sredstava (maske, rukavice, dezinfekciona sredstva);2. Da je potrebno da obezbede da deca budu izolovana od kontakata sa drugim licima (srodnici, prijatelji i sl.);3. Da kontakte sa svojim Savetnicima za hraniteljstvo svedu na kontaktiranje upotrebom sredstava elektronske komunikacije (telefon, e-mail);4. Da o svakoj eventualnoj promeni u svom zdravstvenom stanju odnosno dece na porodičnom smeštaju HITNO I BEZ ODLAGANjA obaveste zaposlene u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad na dežurni broj telefona 069/752-235.Takođe napominjemo da se sve edukacije, treninzi i obuke otkazuju do daljnjeg!DirektorkaIvana Koprivica 

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova