021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
18.03.2020

Obaveštavamo vas da je počeo sa radom KOL CENTAR za oblast socijalne zaštite.


Obaveštavamo vas da je počeo sa radom KOL CENTAR za oblast socijalne zaštite.

Informacije o radu ustanova socijalne zaštite možete dobiti na brojeve telefona:

021/487-4403,
021/487-4255


Više informacija na linku: 

www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/