021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
31.10.2019

Radionice za decu i mlade iz hraniteljskih porodica


U sredu 30.10.2019. godine u sali Dečjeg sela “dr Milorad Pavlović” održane su dve radionice u okviru projekta, “Bezbedno na internetu”, koje je organizovala Fondacija Tijana Jurić uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, za decu bez adekvatnog roditeljskog staranja.
Deca i mladi iz hraniteljskih porodica imali su priliku da se upoznaju sa temama, “bezbedno korišćenje interneta”, “online nasilje” i “trgovina ljudima”.
Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad se zahvaljuje Fondaciji Tijana Jurić i Igoru Juriću.  
FOTOGALERIJA
Radionice za decu i mlade iz hraniteljskih porodica
Radionice za decu i mlade iz hraniteljskih porodica
Radionice za decu i mlade iz hraniteljskih porodica
Radionice za decu i mlade iz hraniteljskih porodica
Radionice za decu i mlade iz hraniteljskih porodica