021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
30.10.2019

Obuke u Subotici za profesionalce i pražaoce usluge povremeni porodični smeštaj


U utorak, 29.10.2019. godine održane su dve paralelne obuke za profesionalce i za potencijalne pružaoce usluge u Centru za socijalni rad Subotica. Obuke su održane u okviru projekta “Razvijanje hraniteljstva u AP Vojvodini” koji Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad realizuje u saradnji sa UNICEF-om.
Učesnike obuka pozdravili su, Predrag Radović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, Vesna Kantar iz Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Dragana Kilibarda, direktorka Centra za porodični smeštaji i usvojenje Subotica i Ivana Koprivica, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad.
Program obuke „Povremeni porodični smeštaj“ za profesionalce je osmišljen kako bi se stručni radnici iz Centara za socijalni rad i Centara za porodični smeštaj i usvojenje dodatno obučili i stekli nova znanja o usluzi, čime bi doprineli razvijanju iste na teritoriji AP Vojvodine.Program koji je namenjen hraniteljima i roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, ima za cilj upoznavanje učesnika sa uslugom povremenog porodičnog smeštaja i afirmisanje budućih pružalaca usluge.