021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
17.10.2019

Obuke u okviru projekta “Razvijanje hraniteljstva u AP Vojvodini”


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad u saradnji sa UNICEF-om počeo je sa realizacijom obuka za profesionalce i pružaoce usluga u okviru projekta “Razvijanje hraniteljstva u AP Vojvodini”.
Program obuke „Povremeni porodični smeštaj“ za profesionalce je osmišljen kako bi se stručni radnici iz Centara za socijalni rad i Centara za porodični smeštaj i usvojenje dodatno obučili i stekli nova znanja o usluzi, čime bi doprineli razvijanju iste na teritoriji AP Vojvodine.
Program koji je namenjen hraniteljima i roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, ima za cilj upoznavanje učesnika sa uslugom povremenog porodičnog smeštaja i afirmisanje budućih pružalaca usluge.
U toku oktobra i novembra 2019. godine planirano je da se realizuje 20 obuka na teritoriji AP Vojvodine.