021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
25.06.2019

Obuka "MINI PRIDE"


U periodu od 19. do 21. juna 2019. godine održana je obuka „Uvod u PRIDE PROGRAM-model prakse za alternativnu brigu o deci (MINI PRIDE)“ u organizaciji „FICE SRBIJA“ , Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici.
Trodnevna obuka MINI PRIDE održala se u Beogadu, a ispred Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, prisustvovale su Aleksandra Stepanov i Jovana Gvozdenović. Putem ove obuke imale su priliku da prošire svoja znanja, koja će moći da koriste u daljem radu.