021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
04.06.2019

Otvorena vrata hraniteljstva, maj 2019.


U toku maja, 2019. godine održane su tri radionice za hranitelje u okviru otvorenih vrata hraniteljstva, u Bačkoj Palanci, Novom Sadu i Beočinu. Radionice za hranitelje na temu „Moć odnosa“ realizovale su eksterne saradnice CPSU NS-a Ivana Muškinja, ispred "Family Lab-a" i Katarina Majkić ispred „Play Centra” iz Novog Sada.
Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad se zahvaljuje, Ivani Muškinji i Katarini Majkić na saradnji, kao i na doprinosu kroz edukativno-radioničarski rad, koji je značajno podstakao razvijanje hraniteljskih kompetencija.