021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
18.04.2019

CPSUNS preuzeo u nadležnost hraniteljske porodice sa teritorije opština Temerin i Srbobran


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad preuzeo je u nadležnost hraniteljske porodice sa teritorije opština Temerin i Srbobran. Prethodno su organizovani sastanci sa direktorima i predstavnicima stručnih radnika radi razmene informacija o razvijenosti hraniteljstva u njihovoj sredini i daljim nadležnostima ustanova. Oba Centra za socijalni rad organizovala su sastanke za hranitelje, na kojim su se  predstavnici Centra za porodični smeštaji usvojenje Novi Sad obratili hraniteljima, upoznali ih sa ulogom ove Ustanove i daljem načinu rada.