021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
05.04.2019

Donacija za decu na hraniteljstvu


U četvrtak 04.04.2019. godine održan je sastanak povodom uručenja donacije za decu na hraniteljstvu. Sredstva koja su se prikupila u okviru „Aukcije vina“ u organizaciji “Rotary club-a Alma Mons” biće donirana deci u vidu računarske opreme i kurseva za učenje stranih jezika.
Na sastanku su prisustvovali predstavnici “Rotary club-a Alma Mons”, Podsekretar pokrajinskog sekretarijata, Palimir Tot i predstavnici Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad.
“Rotary club Alma Mons” je na ovaj način podržao decu i mlade na porodičnom smeštaju u daljem obrazovanju i pružio im priliku da se dodatno usavršavaju u oblastima u kojima su do sad postigli značajne rezultate.
Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad se zahvaljuje “Rotary club-u Alma Mons” i očekuje nastavak uspešne saradnje.
 
FOTOGALERIJA
Donacija za decu na hraniteljstvu
Donacija za decu na hraniteljstvu