021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
05.01.2019

O Okruglom stolu sa predstavnicima centara za socijalni rad u biltenu Glas centara


U biltenu „Glas centara“ br. 58– decembra, 2018. objavljen je članak o Okruglom stolu sa predstavnicima centara za socijalni rad u organizaciji Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad i Dečjeg sela dr Milorad Pavlović. Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad zahvaljuje se Centru za socijalni rad Stara Pazova koji je kroz članak predstavio aktivnosti i teme Okruglog stola. Članak se nalazi na 28. strani Biltena Glas centara