021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
02.11.2018

Broj odraslih i starijih lica smeštenih u hraniteljske porodice


Trenutno je na teritoriji Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog okruga 81 odraslo i starije lice smeđteno u hraniteljske porodice.

Ovde je grafički prikazana distribucija porodica u sva tri upravna okruga. Rezultati su dobijeni na osnovu podataka iz zvanične evidencija centara za socijalni rad iz opština sa teritorije Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog okruga.