021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
15.05.2016

Vizija CPSUNS


NAŠA VIZIJA je društvo u kojem svaka osoba u skladu sa svojim potrebama i ličnim potencijalima ima jednake šanse za život u podržavajućem porodičnom okruženju.

Težimo da postanemo ustanova koja će svojom stručnošću, inovativnošću, kvalitetom i kreativnošću postati snažno uporište alternativnoj porodičnoj brizi, kao i model drugima.